ANMELDELSER
romaner
Bartleby og Co. 4
40 ÅRS LYKKELIG ENSOMHED
TANGO MORTALE
Rejsende i Litteratur
Av, for sagomel
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Vejen til Vemb
Vejen til Vemb
Tango Mortale
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Batleby og Co. 4
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Bartleby og Co. 3
Bartleby og Co. 2
Bartleby og Co.


billedbøger
DE TRE Bind 3, DEN SORTE BOG, MARLOW 1
DE TRE bind 3
Av, for sagomel / Hest & Hund
Av, for sagomel
DE TRE Bind 3
Marlow 1
Marlow 1
Marlow 1
Pigen uden arme
Av, for sagomel
DE TRE bind 1 og 2
Benni Båt 4
Benni Båt 3
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE Bind 1 & 2
Carlos & Co 7
DE TRE bind 1 & 2
Min familie 6
Min familie 5
Min familie 4
Min familie 3
Min familie2
Min familie1
Carlos & Co. 6
Carlos & Co. 5
Carlos & Co. 4
Carlos & Co. 3
Carlos & Co 2
Carlos & Co
Benni Båt 2
Benni Båt 1


drenge og pigebøger
Gø eller dø!
MIKKEL - DU ER PÅ!
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel ved grænsen.
Mikkel ved grænsen
Mikkel ved grænsen
Mikkel & Co. (4)
Mikkel & Co. (3)
Mikkel & Co. (2)
Mikkel & Co (1)
Mikkel (5)
Mikkel (5)
Mikkel (4)
Mikkel (3)
Mikkel 2
Mikkel
 
Børnelitteratur som kunst
Berlingske Tidende 7. oktober 2006, 2 sektion, magasin, side 15Bøger. Den stående debat om kvalitet i børnelitteraturen opdateres af en gruppe børnelitteraturfolk i ny spændende udgivelse, der i sig selv er et kunstværk.

Line Beck Rasmussen, Bente Buchhave, Lilian Brøgger, Louis Jensen, Oscar K, Dorte Karrebæk, Hanne Kvist, Kamilla Löfström Kristensen og Birgit Wanting: Av for sagomel. 42 s. 149 kr. Branner & Korch. Fem Stjerner.


Af Karin Esmann

Det er ikke blot en spændende, men også fantastisk lækker bog, der er kommet ud af mødet mellem en række forlæggere, formidlere, forskere, forfattere og illustratorer. I »Av, for sagomel« giver de et bud på en børnelitterær poetik, hvis grundlag er et helt bevidst forsøg på at vriste børnelitteraturen ud af pædagogikkens fangarme, og forfatterne vender sig mod kravet om genkendelighed og lettilgængelighed i børnelitteraturen, som efter bidragsydernes mening bør sidestilles med litteraturen for voksne.
»Av, for sagomel« er en hyldest til den formmæssigt bevidste børnelitteratur, som er flertydig, mærkværdig og åbner for nye, sælsomme verdener. »Måske skal bøger ikke nødvendigvis forstås, men give lyst til at forstå«, som Oscar K skriver i sin indledende artikel.
Kamilla Löfström Kristensen, som står bag Dansklærerforeningens initiativ til at udgive en række såkaldte billedromaner, trækker en linje tilbage til Lewis Carrolls »Alice i Eventyrland« og peger på en række nye udgivelser som eksempler på, hvordan fornyelse af sproget kan være erkendelsesskabende. Dette grundsyn konkretiseres af de udøvende kunstnere, Louis Jensen, Dorte Karrebæk og Hanne Kvist. Line Beck Rasmussen sætter det æstetiske udgangspunkt i teoretisk perspektiv. Hun definerer – med belæg hos A.G. Baumgarten – æstetik som sanselighed og viser i en række konkrete eksempler, hvordan man kan lytte til, se, smage og mærke ordene.
Bente Buchhave og Birgit Wanting supplerer de litterære overvejelser med betragtninger over formidlingen og vilkårene for formidling af børnelitteratur. De mange forskellige tilgange til børnelitteraturen spiller fint sammen, og det er lykkedes i kortform at give en række konkrete bud på god børnelitteratur.
To bøger i én
Helt i tråd med det kunstneriske grundsyn er bogen i sig selv et kunstværk. Der leges med genren, idet bogen faktisk er to i én: en samling af artikler, der tilsammen udgør en smukt illustreret børnelitterær poetik, og så en lille sammenhængende absurd historie, »Hest og hund«, skrevet af Oscar K. og illustreret af Lilian Brøgger. Bogen er i sig selv et udtryk for den udvikling, der er sket på børnebogsområdet inden for de sidste to-tre årtier, og den skal varmt anbefales til alle, der interesserer sig for ikke blot børn og børnelitteratur, men for litteratur i det hele taget.
Der er oprettet en internetside, hvor man kan give sit besyv med (www.avforsagomel.dk), og der er således skabt et forum for en fortsat debat. En debat, der også kunne sætte fokus på andre traditioner i den moderne børnelitteratur end den kunstnerisk eksperimenterende. Bogens konkrete eksempler har overvægt inden for billedbogsområdet. Den bliver således med sit klare udgangspunkt, og sikkert stik mod hensigten, lidt enstrenget i sin opdeling af børnelitteraturen i på den ene side den kunstnerisk lødige og på den anden side den lettilgængelige og klassificerbare. Også inden for gængse genrer sker i disse år en udvikling og fornyelse af børnelitteraturen, som fortjener at blive fremhævet, og opdelinger i godt og skidt er ikke altid helt enkle at foretage.