ANMELDELSER
romaner
Bartleby og Co. 4
40 ÅRS LYKKELIG ENSOMHED
TANGO MORTALE
Rejsende i Litteratur
Av, for sagomel
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Vejen til Vemb
Vejen til Vemb
Tango Mortale
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Batleby og Co. 4
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Bartleby og Co. 3
Bartleby og Co. 2
Bartleby og Co.


billedbøger
DE TRE Bind 3, DEN SORTE BOG, MARLOW 1
DE TRE bind 3
Av, for sagomel / Hest & Hund
Av, for sagomel
DE TRE Bind 3
Marlow 1
Marlow 1
Marlow 1
Pigen uden arme
Av, for sagomel
DE TRE bind 1 og 2
Benni Båt 4
Benni Båt 3
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE Bind 1 & 2
Carlos & Co 7
DE TRE bind 1 & 2
Min familie 6
Min familie 5
Min familie 4
Min familie 3
Min familie2
Min familie1
Carlos & Co. 6
Carlos & Co. 5
Carlos & Co. 4
Carlos & Co. 3
Carlos & Co 2
Carlos & Co
Benni Båt 2
Benni Båt 1


drenge og pigebøger
Gø eller dø!
MIKKEL - DU ER PÅ!
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel ved grænsen.
Mikkel ved grænsen
Mikkel ved grænsen
Mikkel & Co. (4)
Mikkel & Co. (3)
Mikkel & Co. (2)
Mikkel & Co (1)
Mikkel (5)
Mikkel (5)
Mikkel (4)
Mikkel (3)
Mikkel 2
Mikkel
 
MATERIALEANVENDELSE AF BENNI BÅT
Pædagogisk samlet vurdering:

Original og udfordrende billedroman, der med overraskende humor og absurde situationer fortæller en barsk historie om social udstødelse, identitet, seksualitet og vold. Nok er historien enkelt fortalt og overskuelig, hvad tekstmængden angår, men indholdsmæssigt er der tale om en "stærk kop kaffe". Knaldgodt skrevet og formidabelt illustreret.
Det åbne spørgsmål er, om romanen skyder over målgruppen af især drenge med ondt i litteraturen.
Emneord om anvendelse, didaktik og metodikIndholdsmæssige emneord: udstødelse, vold, mobning, fremmede, forældre, identitet, seksualitet, maskulinitet, tabere.

Læringsmæssige emneord:

Forforståelse, efterbearbejdning og selvstændig produktion. Selvlæsning, højtlæsning, billedlæsning, billedanalyse, tekstanalyse. Arbejde med sprogbrug, ironi, humor.

Materialets hensigt eller mål

Materialets hensigt er at ramme gruppen af læsere, der er sprogligt svage, utrænede eller har mistet lysten til læsning. Derfor er bogen både i sprog, udtryk og indhold direkte henvendt til denne modtagergruppe. Hvis bogen skal indfange denne gruppen af fremmedsprogede, læsesvage eller læse-ulystne elever (især drenge), så kræver bogen overordentlig grundig forberedelse, vejledning og motivering. Ikke lige en fortælling, man tager ned fra hylden.
Gratis webbaseret idé- og baggrundsmateriale.

Medieudtryk

Fantastisk lækker udførelse med lige stærk vægtning på tekst og billedsiden. Illustrationerne hjælper til en vis grad med forståelsen af den indholdsmæssigt komplicerede tekst, men også kun til en vis grad. Andre steder er billedsiden den udfordrende del, der kræver nærmere eftersyn, eftertanke og diskussion.
Bogens kvantativt beskedne omfang gør den spiselig for de fleste.
Fint og overskueligt lærermateriale i web-form - gratis.

Målgruppe:

Angivet målgruppe: Skolens mellemtrin - de 9-12 årige. Især tosprogede, læsesvage eller læseusikre drenge.
Faktisk målgruppe: Absolut ikke yngre end 9 år. Bedst vil den fungere på 5.-7. klassetrin. Ikke kun for drenge, ikke kun for læsesvage. Vil sagtens kunne bruges til klassegennemgang og klassediskussion. Og til en masse opfølgende arbejde i form af f.eks. medieproduktioner, tekstarbejde eller billedkunst-projekter.

Fagområde(r):

Dansk.
Dansk/billedkunst/samfundsfag.
Fælles MålUndervisningsvejledningen: "Eleverne beskæftiger sig med litteratur for at få oplevelser og dybere indsigt i sig selv og andre, for at skærpe opmærksomheden over for og glæden ved det digteriske sprog"

Trinmål efter 6. klassetrin:

"finde udtryk for værdier "
"fortolke, perspektivere og begyndende analytisk forståelse."
"læse sikkert og med passende hastighed."
"udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer"

Sammenligning og vurdering med andre materialer:

Absolut original billedfortælling, der ikke ligner noget andet. Fungerer fint med de øvrige billedromaner, der er produceret i de senere år - ikke mindst Dansklærerforeningens produktioner. Dette bind er hører til de mere komplicerede, barske og udfordrende af slagsen.