ANMELDELSER
romaner
Bartleby og Co. 4
40 ÅRS LYKKELIG ENSOMHED
TANGO MORTALE
Rejsende i Litteratur
Av, for sagomel
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Vejen til Vemb
Vejen til Vemb
Tango Mortale
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Batleby og Co. 4
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Bartleby og Co. 3
Bartleby og Co. 2
Bartleby og Co.


billedbøger
DE TRE Bind 3, DEN SORTE BOG, MARLOW 1
DE TRE bind 3
Av, for sagomel / Hest & Hund
Av, for sagomel
DE TRE Bind 3
Marlow 1
Marlow 1
Marlow 1
Pigen uden arme
Av, for sagomel
DE TRE bind 1 og 2
Benni Båt 4
Benni Båt 3
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE Bind 1 & 2
Carlos & Co 7
DE TRE bind 1 & 2
Min familie 6
Min familie 5
Min familie 4
Min familie 3
Min familie2
Min familie1
Carlos & Co. 6
Carlos & Co. 5
Carlos & Co. 4
Carlos & Co. 3
Carlos & Co 2
Carlos & Co
Benni Båt 2
Benni Båt 1


drenge og pigebøger
Gø eller dø!
MIKKEL - DU ER PÅ!
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel ved grænsen.
Mikkel ved grænsen
Mikkel ved grænsen
Mikkel & Co. (4)
Mikkel & Co. (3)
Mikkel & Co. (2)
Mikkel & Co (1)
Mikkel (5)
Mikkel (5)
Mikkel (4)
Mikkel (3)
Mikkel 2
Mikkel
 
I nægtelsens labyrint
Af Ebbe Mørk

De digtere, der har givet afkald på at skrive, er dem, der bekræfter litteraturen bedst i Enrique Vila-Matas' snurrige fodnoter til en usynlig tekst.

Hvad er han ude på, den spanske forfatter Enrique Vila-Matas, som jeg aldrig har læst eller hørt om?

Den nærliggende undskyldning er, at han aldrig har været oversat til dansk før nu, hvor Rævens Sorte Bibliotek lancerer ham med en, i hvert fald for ikke-spanskkyndige, suveræn oversættelse af hans højst originale bog 'Bartleby & Co'.

Vila-Matas har givetvis en ræv bag øret, sort eller rød: Ræven er ude med halen så lang.

Paradoksal sandhed
Sindrigt og drilagtigt og uhyre belæst skriver han sig gennem 86 såkaldte fodnoter uden om en kerne, der umiddelbart kan synes paradoksal, men i hans optik rummer en sandhed om det bekræftende i det fornægtende.

Fodnoterne »skal kommentere en tekst, der er usynlig, men ikke derfor uden eksistens«.

Det er, hvad ræven Vila-Matas er ude på at bevise.

Den evige undviger
'Bartleby og Co.' er en jegroman, hvis man da kan kalde det en roman, hvor fortælleren lægger ud med at give et signalement af sig selv som en pukkelrygget kopist, uden held hos kvinder, der henslæber sit liv på et rædselsfuldt kontor.

Men han er lykkelig fra den dag, da han begynder sin dagbog eller sine fodnoter til tekster, der ikke eksisterer, og skal bevise sit talent for at efterspore bartlebier.

Det lyder som sjældne insekter, men de er en slags logebrødre, samlet om kontoristen Bartleby, der er hovedperson i en fortælling af Herman Melville.

Bartleby er den evige undviger, som altid svarer det samme, hvad enten man spørger ham, hvor han er født, eller spørger, om han vil påtage sig et stykke arbejde eller beder ham fortælle noget om sig selv: Helst ikke.

Fiktion og virkelighed
Bartlebierne er skrivenægtere (et klodset ord, men bedre findes nok ikke). De bliver fortællerens helte, hvor han end træffer på dem i det, han kalder Nægtelsens Labyrint. Man nikker genkendende til de fleste, mens andre er aldeles ukendte eller slet ikke eksisterer.

Nogle af dem som Kafka og Hofmannsthal beskrev selv lydighedsnægtelsen over for talentets krav. Andre som Rimbaud og Hölderlin holdt helt op med at skrive, og atter andre kom slet ikke i gang, men netop derved påkalder de sig fortællerens interesse.

Vi kommer længst ud i det fiktive med beretningen om skolekammeraten, der udelukkende skriver til sit 'arkiv af uafsluttede digte'.

Flere af noterne er uigennemskuelige i deres referencer til forfattere, der ikke lader sig spore i forhåndenværende leksika eller på nettet.

Vila-Matas besnærer med sin sindrige blanding af fiktion og virkelighed som i noten om mødet med J.D. Salinger i en bus på Fifth Avenue i New York.

Men er Salinger for øvrigt en ægte Bartleby? Han har ikke udgivet noget siden 1963, men det er ofte hævdet, at han stadig skriver. Uanset hvad, så er det lille forløb utrolig raffineret.

Svær stilstand
Selvmorderne, som er de definitive nægtere af både liv og litteratur, undgår Vila-Matas' fortæller som ægte eksempler på bartlebier. Skrivenægterne er ikke livsnægtere.

Det kan ses i fuld overensstemmelse med et citat af Susan Sontag (og andre lignende citater): »Den virkelig alvorlige holdning er den, der opfatter kunsten som et middel til at opnå noget, som man måske kun kan opnå, når man opgiver kunsten«.

Oscar Wilde får sit lille epitafium som skrivenægter i sine to sidste, ørkesløse leveår i Paris, hvor han opfyldte en gammel bestræbelse »at foretage sig absolut intet, hvilket er det sværeste i verden, det sværeste og det mest intellektuelle«, skrevet mange år tidligere i 'Kritikeren som kunstner'.

Negativ impuls
I sit anslag er noterne fra Nægtelsens Labyrint et forsøg på at vise, at den kommende digtning kun kan fødes af Den negative Impuls, kun kan komme ud af Nægtelsens Labyrint, som det hedder i fortællerens indledning:

»Jeg vil skrive fodnoter, der skal kommentere en tekst, der er usynlig, men derfor ikke uden eksistens. Det kunne meget vel hænde, at denne fantasmetekst løses af sin midlertidige suspension og træder ind i litteraturen i næste årtusind«.

Det befinder vi os i, for bogen er skrevet op til år 2000.

Det er en fascinerende filosofi, en sælsom og udfordrende bog, som ingen med appetit for den litterære leg må nægte sig fornøjelsen af.