ANMELDELSER
romaner
Bartleby og Co. 4
40 ÅRS LYKKELIG ENSOMHED
TANGO MORTALE
Rejsende i Litteratur
Av, for sagomel
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Vejen til Vemb
Vejen til Vemb
Tango Mortale
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Batleby og Co. 4
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Bartleby og Co. 3
Bartleby og Co. 2
Bartleby og Co.


billedbøger
DE TRE Bind 3, DEN SORTE BOG, MARLOW 1
DE TRE bind 3
Av, for sagomel / Hest & Hund
Av, for sagomel
DE TRE Bind 3
Marlow 1
Marlow 1
Marlow 1
Pigen uden arme
Av, for sagomel
DE TRE bind 1 og 2
Benni Båt 4
Benni Båt 3
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE Bind 1 & 2
Carlos & Co 7
DE TRE bind 1 & 2
Min familie 6
Min familie 5
Min familie 4
Min familie 3
Min familie2
Min familie1
Carlos & Co. 6
Carlos & Co. 5
Carlos & Co. 4
Carlos & Co. 3
Carlos & Co 2
Carlos & Co
Benni Båt 2
Benni Båt 1


drenge og pigebøger
Gø eller dø!
MIKKEL - DU ER PÅ!
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel ved grænsen.
Mikkel ved grænsen
Mikkel ved grænsen
Mikkel & Co. (4)
Mikkel & Co. (3)
Mikkel & Co. (2)
Mikkel & Co (1)
Mikkel (5)
Mikkel (5)
Mikkel (4)
Mikkel (3)
Mikkel 2
Mikkel
 
Fascinerende luftspejlinger af Knud Bjarne Gjesing.


Ole Dalgaard: 'Gazellernes sø'. 200 sider, 250 kr., Gyldendal

Titlen på Ole Dalgaards roman Gazellernes sø er en oversættelse af det araBiske udtryk for en luftspejling i ørkenen, 'Bahr al Gazal'. Og romanen er netop selv som en art luftspejling eller fatamorgana, hvor virkelighed og drømmebillede blandes.
Midt i 50'erne rejser den danske assyriolog og Ricardo Ries til Irak for at deltage i udgravningen af den bibelske by Ur i Kaldæa.

Tiden præges af Ungarnog Suez-krisen, og verden synes nedfrosset under den kolde krigs hårde permafrost. Mellemøsten minder langtfra om drømmeverdenen i 1001 nats eventyr, men er snarere et mareridt af intriger og magtkampe. Læseren stli'der endog på en idealistisk og revolutionær irakisk student ved navn Saddam, som vi sidenhen kun har lært at kende alt for godt.
Med sin viden og vilje bliver også den fredsommelige og konfliktsky Ricardo Ries inddraget i disse magtkampe. Snart befin.der han sig i en verden, hvor han har svært ved at skelne ven fra fjende og i virkelighed fra fiktion. Mødet med den fremmede kultur bryder desuden op i hans eget væsen, og skikkelser og hæn

delser fra fortiden trænger sig på i hans erindring.
En stor del af romanens handling udspiller sig i ørkenens sand, men bogen er nu langtfra en ørkenvandring. Jeg er ganske vist lidt tvivlrådig over for den måde, hvorpå romanen får løst sin konflikt, men under alle omstændigheder er det en fascinerende tekst med et spændende spil mellem flere virkelighedsplaner.
. Ole Dalgaard kan ikke beskyldes for at være blandt de forfattere, der render læserne på døren i tide og utide. Hans eneste tidligere bog er digtsamlingen By, du min elskede, der ligger helt tilbage til 1970. Måske kunne man fremover håbe på mere hyppige besøg.