ANMELDELSER
romaner
Bartleby og Co. 4
40 ÅRS LYKKELIG ENSOMHED
TANGO MORTALE
Rejsende i Litteratur
Av, for sagomel
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Vejen til Vemb
Vejen til Vemb
Tango Mortale
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Rejsende i Litteratur
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Gazellernes Sø
Batleby og Co. 4
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Italiensrejsen
Bartleby og Co. 3
Bartleby og Co. 2
Bartleby og Co.


billedbøger
DE TRE Bind 3, DEN SORTE BOG, MARLOW 1
DE TRE bind 3
Av, for sagomel / Hest & Hund
Av, for sagomel
DE TRE Bind 3
Marlow 1
Marlow 1
Marlow 1
Pigen uden arme
Av, for sagomel
DE TRE bind 1 og 2
Benni Båt 4
Benni Båt 3
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE bind 1 og 2
DE TRE Bind 1 & 2
Carlos & Co 7
DE TRE bind 1 & 2
Min familie 6
Min familie 5
Min familie 4
Min familie 3
Min familie2
Min familie1
Carlos & Co. 6
Carlos & Co. 5
Carlos & Co. 4
Carlos & Co. 3
Carlos & Co 2
Carlos & Co
Benni Båt 2
Benni Båt 1


drenge og pigebøger
Gø eller dø!
MIKKEL - DU ER PÅ!
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel og de andre i Spanien.
Mikkel ved grænsen.
Mikkel ved grænsen
Mikkel ved grænsen
Mikkel & Co. (4)
Mikkel & Co. (3)
Mikkel & Co. (2)
Mikkel & Co (1)
Mikkel (5)
Mikkel (5)
Mikkel (4)
Mikkel (3)
Mikkel 2
Mikkel
 
En arkæolog under AF HANS OTTO JØRGENSEN

Gådefuld forvekslingshistorie af Ole Dalgaard. Udkommer i dag

Assyrologen Ricardo Ries fører et tilbagetrukket, regelmæssigt liv i København, indtil han en skønne dag bliver koblet på en arkæologisk ekspedition til Ur i Kaldæa. Han er 40 år og ugift, en drømmer, lettere forfalden til alkohol, en mand hvis liv har været et stort forsøg på ikke at komme til at handle.
Sådan karakteriseres hovedpersonen i Ole Dalgaards roman »Gazellernes sø«, som udkommer på Gyldendal i dag. Det lyder kedeligt, det er set før, den slags mænd er beskrevet tilstrækkeligt. Men Dalgaard har andet og mere på hjertet. l en tour de force over 200 sider vikles læseren
ind i en forvekslingskomedie, som man skallede længe efter for at finde mage til.
Et handlingsreferat er umuligt. Hvad den arkæologiske ekspedition egentlig går ud på, er en gåde. Ricardo Ries' arbejde består alene i at hente post i en nærliggende by. Imidlertid graver han ved et tilfælde nogle krukker med skrifttavler op, som han sidder og dechifrerer om natten. Tavlerne er forfattet af selveste ypperstepræstinden i en frugtbarhedskult for 4000 år siden. Ikke desto mindre forelsker Ricardo Ries sig i denne kvinde. Tværs ned igennem tiden. Men også i »virkelighedens« verden får han afløb for sine lyster. Tjenestepigen i byen, hvor han henter post, servicerer ham om natten.
Det er for så vidt enkelt nok. Bortset fra at tjenestepigen og alle andre i byen forveksler ham med en anden. En amerikaner, med samme initialer, men med efternavnet Ray. I tilgift dukker en lang række personer og erindringsglimt op og forstyrrer billedet: Lyø, Ries' lærer og kollega, som blev likvideret af Hipo under krigen. En damefrisør myrdet i Søborg. En evnesvag dreng med et alt for lille hoved. En portugesisk bog om en mand, der ikke findes.
Allerede i flyet på vejen til Bagdad begynder Ricardo Ries' person at gå i opløsning: »Han havde en fornemmelse af ikke præcist at vide, om han eksisterede, ligesom
de rejsende i et teaterstykke, han havde set for nylig. Deltagerne i et rejseselskab samles efter et holdt, men kan ikke forstå, hvorfor bussen ikke kører videre. Deltagernes liv rulles langsomt op for tilskuerne, mens der ventes, og det viser sig til sidst, at bussen er kørt galt, og de i virkeligheden alle er døde.«
Dalgaard kender sit stof. Omend historien er gådefuld som skrifttegnene på de tavler, Ries arbejder med, fastholdes læseren i et sikkert artistisk greb. Tidsbilledet af 50'ernes uskyld, hvor det engelske imperium endnu er levende, ligger som et tågeslør hen over det hele. Der er en
løssluppenhed i digressionerne til såvel den mesopotamiske verdensopfattelse som teater- og filmverdenen og barndoms- og ungdomserindringerne og den tilspidsede situation omkring Suez-kanalen.
Den argentinske forfatter Jorge Luis Borges drages frem som forbillede. Umberto Eco er nok en anden. Det er i mødet mellem disse meta-fiktionens mestre og den mesopotamiske virkelighedsopfattelse, Dalgaard henter inspiration. I det faktum, at allerede når noget er tænkt eller formuleret, findes det.
I naturlig forlængelse heraf må Ries fuldføre værket og skrive de sidste to tavler, som ypperstepræstinden ikke blev færdig med. Men vel at mærke med sig selv som hoved person.
Ries er »en romanfigur, der opfører sig som om noget var fastlagt på forhånd, som var der karaktertræk, han ikke kan blive fri for.« Der ligger i formuleringen en anklage mod ham om, at han skulle have taget bedre vare på sig selv og på andre. At han måske kunne have reddet denne Lyø, at han måske kunne have reddet damefrisøren. Og på den måde endelig bliver romanen også en moralsk historie.
Det er en pragtfuld bog. Lærd og underholdende. At så den arkæologiske ekspedition viser sig at være et dække over vestlig efterretningsvirksomhed, at Ries har været offer for et vel tilrettelagt spil, lægger kun en ekstra dimension til.
Ole Dalgaard er født 1950, har arbejdet ved tv, skrevet dramatik og debuterede 1970 med en digtsamling. »Gazellernes sø« er hans romandebut.

Ole Dalgaard: Gazellemes sø, roman, 200 sider, 250 kroner. Gyldendal. Udkommer i dag.