CV
Oscar K. er efter alt at dømme født den 5. september 1948 kl. 10.00 AM – også John Cage blev født den 5. september ... - i Breslau, hvor han som søn af en dansk ingeniør og en tysk-polsk mor vokser op i efterkrigstidens Polen, hvor han også går på børnehjem. Han stifter tidligt bekendstskab med forfattere som Witkiewicz, Gombrowicz og Schulz og begynder selv at skrive som syttenårig. Det bliver til et par digtsamlinger og nogle aldrig udgivne dramaer, og han studerer nogen tid nordisk sprog og litteratur i Danmark i 1970erne og dukker i perioder op på Hald Hovedgaard i gruppen omkring forlaget Arena.

Ingen fra dengang, ejheller den legendariske, nu afdøde K. E. Hermann, husker, præcist hvad han skrev, eller hvordan han så ud, og den berygtede samtale imellem Jess ørnsbo og Oscar K. om tidens teater, som blev optaget over to aftener i sensommeren 1976 i Tårnet, er forsvundet fra arkiverne på Hald Hovedgaard, ligesom Oscar K.’s færden derefter fortoner sig i det uvisse de næste tyve år.

Han siges at opholde sig i udlandet, bl. a. Osaka, Buenos Aires, Bagdady og Lissabon har været nævnt, og der er dem, der er overbevist om, at han er en hund eller Louis Jensens dobbeltgænger, men Jensen selv gør gældende, at Oscar K. er Henrik Bjelkes dobbeltgænger.

I 2000 dukker han så pludselig op med sekretær og bopæl i Spanien og udgiver fra da af romaner, skuespil og bøger for børn.

Oscar K. dør den 14. juni 2014.