VERDENS TIMEGLAS – tre anderledes fortællinger udvider grænsen for, hvordan begreber som død, liv og eksistens kan tolkes  •   Dødedans af Oscar K. – kun til de største biblioteker!  •   Dødedans og Dance Macabre med Dorte Karrebæk og Oscar K. I denne bog er der en helt særlig poesi over Oscar K´s tekst. Det er sprogligt fornyende. Det er mangetydigt. Det er på ingen måde muntert, men det er en bog, der kan give anledning til mange og gode litteratursamtaler. Der gives ingen færdige tolkninger her.  •   Dorte lærte at kommunikere ved at tegne fordi hendes mor var svært tunghør  •